Sosyal Medya:

Üretim Otomasyon Süreçleri

Home Üretim Otomasyon Süreçleri

Üretimin Modernizasyonunda
Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi

Üretim Süreçlerindeki kayıpları ve bilgi karmaşıklığını ortadan kaldırarak, insan, malzeme ve sermaye kaynaklarını en etkili şekilde kullanılmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Firmaların BT alt ve üst yapısının oluşturulmasından, merkezi otomasyon projelerine ve firmaların iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik pek çok projede rol almakta, yönetmekte ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
 

Üretimin yenileştirme çalışması

İş gücü,  zaman ve enerji kullanımları konusunda avantaj sağlayan bir yöntemdir.

 

Üretimin modernizasyonu

Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmeleri için, en güncel uygulanabilir teknolojilerin, imalat süreçlerine dahil edilmesidir.

 

Üretimde modernizasyon girişimleri 

Teknolojik yeniliklerin ve bu teknolojilerin bir gereklilik olarak görülmesidir.

 

Üretim hattının Optimize edilmesi ile,

Üretimin kalitesi ve sayısı artar, Üretim maliyetleri azalır,

İşletme büyük bir rekabet üstünlüğü ve kazanç sağlar

Yenileştirmenin Kazandırdıkları

 

 • Kazaları azaltma, (iş-ürün)
 • Eski teknolojinin oluşturduğu maliyetleri ortadan kaldırma,
 • Personel giderlerini azaltma,
 • Malzeme-fire giderlerini azaltma,
 • Geliştirilen üretim kabiliyetleri sayesinde üretim sürekliliği sağlama,
 • Makinelerin birden fazla görevi gerçekleştirmesini sağlama,
 • Üretim /ürün esnekliği ve harekete geçme çabukluğunu sağlama, (Örneğin; parçanın tezgâh arası transferi, hız değil zaman kazandırır)
 • Arızalarda müdahale, süre ve lokasyon tespitinde üst düzey kabiliyet,
 • Üretim, bakım/onarım hafızası,
 • Bakım /onarım maliyetlerinin azaltılması,
 • Yapısal ve akış organizasyonlarında esneklik,
 • Personel giderlerini azaltma,
 • Firma /Marka imajı sağlama,
 • Kalite standart ve uygulamalarında etkililik,
 • Üretim süresinde artış,
 • Üretim miktarında artış
 • Gelişimlere uygunluk,
 • Şikâyetleri azaltma ve şikâyetlerin kaynağını bulma gösterilebilir.

YENİLEŞTİRME ALANLARI

PLANLAMA VE ÇİZELGELEME YAZILIMI

Çizelgelemenin ana amacı üretim süreçleri içerisindeki başlama ve bitiş zamanlarını minimum’a indirerek, makine ve personel kullanım oranlarını maksimum olarak kullanılmasını sağlamaktır.

MAKİNA OTOMASYONU

İşletmenize, özel tasarım gerektiren makine, mekanizma, otomasyon ve endüstriyel ürünler gibi özel proseslerin projelendirilmesi, tasarımı, imalatı ve montajı, faaliyete girmesine kadar geçen tüm süreçlerde anahtar teslim çözümler sunuyoruz.

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ve MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMASI MRP II

Entegre ve uyarlanabilir işletme yönetimi yazılımları ile işletmenizin tamamında, Finansal bilgileri, İnsan kaynakları, Proje yönetimi, Ürün geliştirme ve Üretim yönetimi, Satın alma ve tedarik zinciri, Satış ve
pazarlama gibi işlemleri paralel hale getirebilirsiniz.

ROBOT OTOMASYONU

Hız, Güç ve Hassasiyet...
Üretim Sisteminizi Robot Teknolojisi ile Donatın.