STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ,

STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ,

Firmanızın satış hedeflerini gerçekleştirirken hedef kitleniz üzerinde bırakacağınız etkinin ne olması gerektiği ile ilgilidir.

Çünkü bu etki itibarınızı yaratacak yönetim anlayışının ve bu anlayış doğrultusunda yapılacak projelerin belirlenmesini,
doğru planlanmasını ve uygulamaya konmasını gerektirir.

Bir şirketi itibarlı, güvenilir ve karlı kılan, sadece sunduğu ürün ve hizmetler değildir.

Günümüzde bir şirketi güvenilir ve itibarlı kılan en kritik faktör kurumsal sosyal marka olma yolunda gösterdiği çabadır.
Yani, bir şirketin hem müşterileri hem de içinde bulunduğu toplumla birlikte, iyi ve kaliteli bir yaşamı şekillendirme çabasıdır.

Bir şirketin amacını gerçekleştirirken bırakacağı etki işte bu çabada gizlidir.
Şirketiniz bugün yok olsa ve benzer işi benzer iş modeli ile yapan başka bir rakip gelse, müşterilerinizin umurunda olmanız hangi faktörlere bağlı?