KURUMSAL BİR FİRMA OLMANIN YOL HARİTASI!

Firmaların Kurumsal başarısı kurumsal hedeflerin belirlenmesi ile başlar.

Kurumsal hedeflere ulaşmak için, sürdürülebilir ve devredilebilir bir sistem kurmak gerekir.

Bu sistemin temel yapısı kurum kültürünün ve vizyonunun oluşturulması ve tüm çalışanlarca bir yaşam kültürü haline gelmesini gerektirir.

Firmanın bu çerçevede kurumsal görünümünü yenilemesi veya iyileştirmesi, bu hedef doğrultusunda neden kurulduğunun hikayeleştirilmesi çok önemlidir.

Firmanın hedef kitle üzerinde nasıl bir yol izleyeceğine dair bir strateji belirlemesi ve bunu eyleme döndürecek planlama takvimini oluşturması gerekir.

Firma, hedef kitlesiyle iletişimi için tüm çalışanlarıyla ortak bir kurumsal iletişim dili oluşturmalıdır.

Bu dil vasıtasıyla hedef kitleye doğru ulaşım ve dağıtım kanallarının belirlemesi, bunun içinde bir konsept oluşturması firmalara zaman ve maliyet konusunda büyük fayda sağlayacaktır.

Firmaların müşterileri ve aday müşterileri ile doğrudan iletişimde olması olası olumsuzlukları ve yanlış algıları ortadan kaldıracaktır.

Bunun için sahada etkinlikler düzenleyerek birebir iletişimde olmak, bunun yanında dijital iletişim kanallarını sosyal medyayı aktif kullanmak gerekir.

Bütün bunları yapabilmek için sistemin planlı bir şekilde kurgulanması, takip edilmesi ve sürekli yenilenmesi gerekir.

Firmanın hedeflerine varabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için sistemin sürekli takibi ve denetlenmesi gerekir, sadece işi bu olan birinin firma yöneticisi veya bir tecrübeli danışman vasıtasıyla bu görevi üstlenmesi, Firmanın geleceği, başarısı ve kazançları için çok önemlidir.