Bütünleşik Pazarlama İletişimi Konusu!

Geçmişte her bir iletişim birimi ayrı ayrı oluşturuluyordu, Halkla ilişkiler kendi alanında, Reklam kendi alanında çalışıyorken, Günümüzde Bütünleşik Pazarlama İletişimi bütün bu iletişim unsurlarını bir araya getirilerek Markalaşma sürecinde etkin bir sinerji oluşturmuştur. 

  Bütünleşik pazarlama iletişimi, tüm karar alanlarında stratejik planın doğru bir şekilde uzun döneme yayılarak uygulanması halidir. Sinerjik iletişim, bütünleşik pazarlama iletişiminin en önemli kavramlarından biri olarak kurum ya da markanın toplam imajı ve buna bağlı değerler üzerine odaklanmaktadır.

 Belirlenen iletişim yöntem ve araçlarının hangi sıklıkla kullanılacağının belirlenmesi (seçilmiş olan iletişim yöntem ve araçları yoluyla doğru stratejiyi kullanarak amaçlara ulaşma)

Yapılanma Üretim sahaları, ofisler, şubeler, bayiler, kullanılan doküman vb. materyaller kurumsal bir kimlik ve imaj bütünlüğü sergilemeli.